Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Nam Gia Việt được thành lập từ tháng 09 năm 2010 theo quyết định số: 0104910684 cấp ngày 20/09/2010 do Sở kế hoạch...
 1