1  

Thông tin về Khóa tay gạt Abus_Đức

 

Khóa tay gạt Abus đặt tiêu chí an toàn chống việc cậy mở, khoan, hoặc lõi khóa kéo ra ngoài - Với tiêu chí là nhà cung cấp khóa của an toan nhất cho ngôi nhà bạn. Nhưng không vì tiêu chí kỹ thuật khắt khe như vậy mà ảnh hưởng đến như cầu thẩm mỹ của ngôi nhà. Chúng tôi đã vượt qua các kỳ kiểm định khắt khe của DIN, TUV, Vds. Khóa là những tiêu chuẩn khắt khe về an ninh tại Đức.

Nhờ vậy mà tay vặn của khóa cửa Abus có khả năng chịu lực kéo đến 2.5 tấn.