Khóa nắm tròn Việt Tiệp, Khoa nam tron viet tiep
 1